Flödesteknik för ett hållbart samhälle

Våra tjänster och produkter skapar lösningar som är bättre för såväl människa som miljö och ekonomi.

Med 5000+
produkter i lager har
vi din komponent.

VÅRA TJÄNSTER

Totamusci seni venist et, ariti si officil lupita velis nat as dic tem et quas ut dis dolest, sincto blab is entibus volupta spellaborem eturia velis biligest si offictur.

Totamusci seni venist et, ariti si officil lupita velis es nat as dic tem et quas ut dis dolest, sincto blab is entibus volupta biligest si offictur.

Totamusci seni venist et, ariti bene officil lupita velis nat as dic tem et quas ut dis dolest, sincto blab is ia velis biligest si offictur

Totamusci seni venist et, ariti si officil lupita velis nat as dic tem et quas ut dis dolest, sincto blab is entibus volupta spellaborem eturia velis biligest si offictur.

Verksamhet i fler än 30 länder

Med spännande utveckling och närmare 2000 kunder världen över tar vi nu nya steg. Vårt mål är att vara i framkant vad gäller produktutveckling och prestanda.

Genom att hela tiden återinvestera och bygga upp vårt lager kan vi möte våra kunders behov av snabba leveranser. Produktionen av produkter sker i allt från våra egna lokaler till ISO 9000-tillverkare i Tyskland, Slovenien, Italien.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

KUNDUPPDRAG

Skånekommun tappar trycket

I flera år hade en kommun haft problem med vikande vattentryck vilket orsakade besvärligheter för såväl företag som privatpersoner.

Kommunen konsulterade då BPS som gjorde en noggrann analys som i sin tur resulterade i en rad framgångsrika åtgärder. Detta är ett exempel på där BPS går från utmaning och problem till färdig lösning och en mycket nöjd kund.

Fler uppdrag

KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS