Avstängningsventiler

Avstängningsventiler används främst för att öppna respektive stänga ett flöde. Valet av avstängningsventil är beroende av media, tryck och temperatur.

Avstängningsventiler manövreras vanligtvis manuellt, men går också utmärkt att manövreras med hjälp av ett pneumatiskt eller elektriskt manöverdon. Vissa avstängningsventiler är också lämpliga att använda som reglerventiler.

Valet av avstängningsventil är beroende av media, tryck och temperatur. Man kan även titta på olika alternativ som gör det möjligt att spara energi vilket är bättre både för ekonomi och miljö.

Mindre

Avstängningsventiler används främst för att öppna respektive stänga ett flöde. Valet av avstängningsventil är beroende av media, tryck och temperatur.

Läs mer