Filter

Smutsfilter används för att avskilja partiklar i media. Det rekommenderas att alltid använda smutsfilter innan egenmediastyrda reglerventiler, magnetventiler och vissa flödesmätare. Smutsfilter rekommenderas även i samband med vissa typer av pumpar, då slitaget minskar.

Mindre