Instrument

Elektromagnetiska flödesmätare mäter flöde och volym av media som är elektriskt ledande. Det kan vara vatten, avlopp, livsmedel, slam, kemikalier och liknande. Siemens flödesmätare är en tillförlitlig mätare som ger mycket exakta mätresultat och som även ger möjlighet till avläsning till din mobil eller annan portabel enhet. Saknas möjlighet till inkoppling av el så finns batteridrivna enheter. Vi tillhandahåller även flödesmätarna monterade i brunnar av polyeten för markförläggning.

Mindre