Kopplingar

För att skarva och underlätta vid montering eller demontering av rör och ventiler finns olika typer av kopplingar och flänsadaptrar att välja mellan.

En monteringsbox underlättar montage och demontage av armaturer och finns i tre olika utföranden.

Med en rörsvepskoppling kopplar du ihop två rör som med fördel kan användas istället för att svetsa eller använda flänsförband. Rörsvepskopplingen finns i dragsfast eller flexibelt utförande. Vid ett eventuellt läckage på röret finns en rörsvepskoppling som har låsförbandet på en sida som gör den helt öppningsbar och som du kan trä över röret och dra åt med två bultar.

Linkseal är en enkel metod för tätning runt rör och kablar vid väggenomföringar. Man kan beskriva den som en gummikedja som placeras runt röret. Genom att dra åt bultarna i gummikedjan så expanderar varje gummisegment och gör genomföringen tät. Den finns i olika gummikvalitéer beroende på vilket rör den ska sitta och vilket media den kan komma i kontakt med.

Med kompensatorer (gummi eller metall) kan man ta upp rörelser och avvikelser i rörsystemet.

Vibrationsdämpare för montage mellan flänsar absorberar vibrationer och reducerar ljudnivåer i rörsystemet.