Manöverdon

Vi kan erbjuda manöverdon som är styrda med el, luft (pneumatiska) eller hydraulik. Manöverdon kan användas både till en avstängningsventil eller en ventil som ska reglera olika typer av media.

Valet av manöverdon kan ibland styras av befintlig installation som har dragna ledningar med luft eller el. Men för att få en så energibesparande och kostnadseffektiv lösning som möjligt så är valet viktigt. Prata gärna med oss så kan vi utifrån vår kunskap vägleda er för att göra bästa möjliga val.

Mindre

Vi kan erbjuda manöverdon som är styrda med elektricitet, luft (pneumatik) eller hydraulik. Manöverdon kan användas till avstängningsventiler eller ventiler som ska reglera olika typer av media. 

Läs mer