Manöverdon

Vi kan erbjuda manöverdon som är styrda med el, luft (pneumatiska) eller hydraulik. Ett manöverdon kan användas både till en avstängningsventil eller en ventil som ska reglera olika typer av media. Valet av manöverdon kan ibland styras av befintlig installation som har dragna ledningar med luft eller el. Men för att få en så energibesparande och kostnadseffektiv lösning som möjligt så är valet viktigt. Prata gärna med oss så kan vi utifrån vår kunskap vägleda er för att göra bästa möjliga val.

Mindre